Устройство

Автомобилният каталитичен конвертор, наричан още катализатор, е част от изпускателната /ауспуховата/ система на автомобила. Той представлява цилиндър, изработен от висококачествена стомана. Най-често се състой от изолационен материал и керамична решетка, наречена „пита“, покрита със слой химическо вещество, което съдържа благородни метали. За ефективната работа на катализаторите е необходимо Вашият автомобил да е в изправно състояние, което да позволи на горичната система да подава оптимална горивна смес. Автомобилният катализатор има изключително важно значение, тъй като превръща отровните газове с безвредни и по този начин спомага за опазването на околната среда.

Произвеждат се различни видове катализатори като най-широко разпространени са керамичните катализатори и металните катализатори.

Керамичните автомобилни катализатори са изработени от керамика, която е покрита със слой от благородни метали като Платина, Паладий и Родий. Именно тези метали възпрепятстват отделянето на вредни за околната среда вещества.

При изработката на металните катализатори се използва специално метално фолио от неръждаема стомана, което подобно на керамичните катализатори е покрито с благородни метали. Тези катализатори са подходящи за автомобили с мощни бензинови двигатели.

Съществуват и т.нар. NO – абсорбиращи катализатори, филтри за твърди частици /DPF/ и оксидиращи катализатори за дизелови двигатели. В днешно време т.нар. „Селективна каталитична редукция„ придобива все по-голямо значение. Това е система, която спомага за намаляване на съдържанието на NO в дизеловите двигатели.

За да нямате проблеми с автомобилния катализатор, следва да използвате качествено гориво, тъй като неефективната работа на катализатора най-често се дължи на бензин, който е с високо съдържание на олово. Оловото запушва порите на „питата“, намалява пропускливостта на цялата изкускателна система на автомобила и по този начин причинява повреди и щети по автомобилния катализатор. Не само оловото е опасно за нормалното функциониране на Вашия катализатор. Неизгоряло гориво може да попадне в изкускателната система и в резултат на многобройни неуспешни опити за стартиране на автомобила. Повреди може да причини и голямото количество масло в изгорелите газове.

Катализатори